Công trình thi Công Giấy dán tường nhà anh Tú 179 Hàng Bạc

► Khách hàng Anh Tú 179 Hàng Bạc, Hà Nội 

► Tổng diện tích thi công 108 m2

► Phòng khách, Phòng ăn, Phòng ngủ vợ chồng và Phòng bé

► Dán Giấy Hàn Quốc

Xem hàng, không thích không mua